Tips (på svenska)

MS SQL Server

Exportera data

C:> bcp [<databas>].<dbo>.<tabell> out "out.dat" -c -U<anv.namn> -S<server_ip> -P<passord>

Importera data

Först måste tabellen trunkeras (DELETE FROM <tabell>. Sen importerar vi med

C:> bcp [<databas>].<dbo>.<tabell> in "out.dat" -c -U <anv.namn> -S<databas_target> -P<passord>

Jämför (kopiera) data från två olika databaser

Använd Micrsoft Access (funkar faktiskt ;) ) och dess möjligheter att länka tabeller; File -> Get External Data -> Link Tables. Länka in tabellerna i databas A samt de i databas B (innehållande samma tabeller). Ställ dem sida vid sida… Gör ett en Accessapplikation eller det du anser bäst….

Och just ja.. skapa först ODBC-datakällor och från dialogen Link Tables väljer du att öppna ODBC-källor.

(Använde detta för att kolla skillnaderna mellan EPiServer i utveckling och produktion)


Posted in Tips